Zasady i warunki użytkowania

Korzystanie z usług lub zakup produktów na stronie www.micolet.pl (dalej Micolet) oznacza akceptację następujących Warunków i Zasad Użytkowania:

Akceptacja i dostępność Zasad i Warunków Użytkowania

Akceptując niniejszą umowę, oświadczasz, że:

  1. Że jesteś osobą pełnoletnią i zdolną do zawarcia umowy,
  2. Że przeczytałaś i akceptujesz niniejsze Zasady i Warunki Użytkowania.

Niniejsze Warunki i Zasady Użytkowania reguluje stosunek prawny, który wynika z procesów zawierania umów pomiędzy Użytkownikami-klientami strony internetowej (Użytkownicy strony internetowej) znajdującej się na url www.micolet.pl, własność Micolet Web S.L. (zwany dalej "Micolet"). Użytkownicy sieci akceptują warunki użytkowania od momentu użycia, zawarcia umowy lub zakupu dowolnego produktu. Niniejszy dokument może być drukowany i przechowywany przez użytkowników strony internetowej. Micolet udostępnia im adres e-mail info@micolet.pl, aby mogli zgłaszać wszelkie wątpliwości dotyczące Warunków i Zasad Użytkowania.

Nota prawna

Strona ta została zaprojektowana w celu upublicznienia usług oferowanych przez Micolet, jak również do przyjmowania potencjalnych klientów, kontaktów biznesowych i aplikacji o pracę.

Strona internetowa www.micolet.pl jest zarządzana przez:

Nazwa Firmy: Micolet Web, S.L.
NIP Wspólnotowy: ESB95808770
Główna siedziba: Avenida Ribera de Axpe 11, 2D - 202. 48950 Erandio - Bizkaia
E-mail: info@micolet.pl
Rejestr handlowy Kraju Basków (Hiszpania), tom 5538, arkusz 205, strona BI-66348.
Micolet jest zarejestrowanym znakiem towarowym w EUIPO o numerze 016681199

Użytkownicy

Korzystanie z witryny Micolet przypisuje status użytkownika (dalej "Użytkownik" lub "Użytkownicy") i oznacza akceptację niniejszych Terminów i Warunków korzystania z serwisu. W związku z tym, Użytkownik musi uważnie przeczytać ten regulamin za każdym razem, gdy zamierza korzystać z witryny Micolet, ponieważ może on ulec zmianie.

Dostęp do strony Micolet jest bezpłatny, z wyjątkiem kosztów połączenia za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej zapewnianej przez dostawcę, z którym Użytkownik zawarł umowę.

Użytkownik, który chce okresowo otrzymywać na swój adres e-mail dostępne oferty i rabaty i/lub dokonać sprzedaży lub zakupu, musi zarejestrować się jako Użytkownik serwisu Micolet, wypełniając i wysyłając zawarty tam formularz.

Micolet, jako pośrednik, oferuje swoje usługi kosnumentom końcowym (zarówno sprzedającym, jak i kupującym) w celu udoskonalenia prywatnej sprzedaży używanej odzieży i akcesoriów. W tym celu firma Micolet udostępnia swoją platformę e-commerce a pośrednictwem witryny www.micolet.pl, działań reklamowych promujących sprzedawane produkty, a także usług poboru, wyceny, publikacji i wysyłki odzieży, a także transakcji dokonywania/pobierania płatności.

Odpowiedzialność

Każdy, kto korzysta ze strony internetowej Micolet, robi to na własne ryzyko. Firma Micolet nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub pominięcia w treści strony lub innych treści dostępnych za jej pośrednictwem. Firma Micolet nie może również ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej Micolet ani za jakiekolwiek działania podjęte na podstawie informacji w niej zawartych. Micolet nie gwarantuje braku wirusów lub innych szkodliwych elementów, które mogłyby spowodować uszkodzenie lub zmianę systemu komputerowego, dokumentów elektronicznych lub plików Użytkownika. W związku z tym firma Micolet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie elementy te mogą spowodować dla Użytkownika lub stron trzecich.

Micolet zobowiązuje się za pośrednictwem tego medium nie przeprowadzać reklamy wprowadzającej w błąd. Z tego względu błędy formalne lub liczbowe, które można znaleźć w treści różnych sekcji strony internetowej Micolet, powstałe w wyniku niekompletnej lub wadliwej konserwacji i/lub aktualizacji, nie będą uważane za wprowadzające w błąd informacje zawarte w tych sekcjach. Micolet w konsekwencji postanowień niniejszego paragrafu zobowiązuje się do ich korekty, gdy tylko dowie się o tych błędach.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze strony internetowej Micolet i jej zawartości, a firma Micolet nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za korzystanie ze strony internetowej Micolet niezgodnie z obowiązującymi w każdym momencie przepisami. W przypadku, gdy zauważymy, że prowadzone są działania niezgodne z prawem lub naruszane są niniejsze Warunki, zastrzegamy sobie prawo do odmówienia Użytkownikowi dostępu do strony internetowej Micolet lub jakiejkolwiek jej części, bez konieczności jego powiadomienia.

Użytkownik będzie odpowiedzialny za opłacenie podatku od przeniesienia własności, jak również wszelkich innych podatków, opłat lub stawek, należnych z tytułu sprzedaży odzieży i innych przedmiotów za pośrednictwem strony Micolet.

Zasady i warunki ogólne

Niezależnie od tego, że niniejsze Zasady i Warunki obowiązują Użytkownika od momentu wejścia na stronę Micolet, aby dokonać za jej pośrednictwem jakiejkolwiek operacji, Użytkownik musi najpierw zaakceptować regulamin poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Niniejsze Zasady i Warunki nie wykluczają możliwości, że niektóre Usługi witryny Micolet, ze względu na ich szczególne cechy, podlegają, oprócz Zasad i Warunków, własnym, szczególnym warunkom.

Za pośrednictwem strony internetowej Micolet Użytkownik może:

  1. sprzedawać używaną odzież i/lub
  2. kupować ubrania z drugiej ręki.

Sprzedaż odzieży

Micolet oferuje swoim końcowym klientom możliwość sprzedaży swoich ubrań za pośrednictwem strony internetowej Micolet. Klientem końcowym w tych celach jest każda osoba fizyczna, która sprzedaje swoje ubrania na stronie internetowej Micolet w celach innych niż działalność biznesowa, handlowa lub zawodowa. Są to ubrania używane w dobrym stanie, których sprzedawca już nie używa, a jest zainteresowany sprzedażą. Odzież jest wystawiana na sprzedaż przez Micolet na stronie internetowej Micolet i w przypadku jej sprzedaży, Micolet wypłaci właścicielowi odzieży procent od kwoty sprzedaży (wcześniej uzgodnionej). Micolet oferuje sprzedaż odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej. W dziale Pomoc i kontakt specyfikuje się, z jakich lokalizacji geograficznych można dokonać sprzedaż odzieży. Te lokalizacje mogą się różnić.

Wniosek o sprzedaż odzieży

UWAGA: TYMCZASOWO TA USŁUGA JEST DOSTĘPNA TYLKO NA PÓŁWYSPIE HISZPANII, PORTUGALII KONTYNENTALNEJ I FRANCJI METROPOLITALNEJ. SPRZEDAWCY MIESZKAJĄCY POZA TYMI OBSZARAMI MOGĄ ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY, PISZĄC NA TEN E-MAIL: info@micolet.pl

Aby sprzedawać swoje ubrania na stronie Micolet, Użytkownik musi wydrukować Formularz Odbioru na stronie Micolet. W tym celu, jeśli wcześniej tego nie zrobił, użytkownik musi zarejestrować się na stronie Micolet, akceptując tym samym niniejsze Warunki i Zasady korzystania z Usługi, a także Politykę prywatności. W ten sposób akceptujesz przekazanie odzieży do Micolet w celu przeglądu/selekcji i wyceny przez nasze oceniające.

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług, Micolet zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania odbioru odzieży, gdy uzna to za stosowne.

Konieczne jest, aby po wydrukowaniu Formularza Odbioru Użytkownik skontaktował się z Micolet wysyłając wiadomość e-mail na adres info@micolet.pl w przypadku, gdy liczba wysłanych paczek nie zgadza się z danymi wskazanymi w momencie składania wniosku w na stronie internetowej, ponieważ firma kurierska wyśle do nas tylko te paczki, które znajdują się w Formularzu Odbioru. Jeśli natomiast nie zgadzają się dane dotyczące ilości sztuk odzieży, wystarczy po prostu ręcznie wypełnić puste pole, które znajduje się w Formularzu Odbioru.

Po otrzymaniu etykiety, Użytkownik musi przygotować pudełko z przedmiotami, które chce wysłać, włożyć do środka Formularz Odbioru i przykleić na zewnątrz etykietę. Następnie Użytkownik będzie mógł zostawić paczkę w punkcie odbioru UPS w celu jej nadania. Pudełko nie może mieć boku większego niż 1 metr, a suma wysokości, szerokości i głębokości pudełka nie może przekraczać 1,5 metra.

W przypadku wysyłki w folii, Micolet nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towaru. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na wysyłkę odzieży w folii, Micolet zaleca, aby paczka miała dwie lub więcej warstw, aby nie uległa uszkodzeniu.

W przypadku zgubienia przesyłki użytkownika administrowanej przez Micolet podczas odbioru odzieży lub w jakimkolwiek innym momencie procesu wyceny i sprzedaży, firma kurierska nie będzie prawnie odpowiedzialna za tę stratę, i Micolet wypłaci Użytkownikowi odszkodowanie w wysokości 27€. Jednak w przypadku odzieży, która była już wyceniona przez Micolet, Użytkownik otrzyma kwotę, którą zarobiłby na sprzedaży, jako formę rekompensaty do maksymalnej kwoty 27€. Podana kwota zostanie zwrócona na konto użytkownika przelewem bankowym.

Sprzedawane ubrania muszą spełniać warunki wymagane przez firmę Micolet (patrz sekcja „Ubrania, które akceptujemy”), a także musi zostać wysłanych co najmniej 20, a maksymalnie 500 sztuk odzieży. W jednej przesyłce można wysłać więcej niż jedną paczkę, po włożeniu do każdej z nich kopii Formularza Odbioru i dodatkowej kopii tego formularza przyklejonej na zewnątrz paczki.

Ani Formularz Odbioru wydrukowany przez użytkownika, ani dane wprowadzone podczas jego tworzenia nie będą służyć jako dowód dostawy ani dowód tego, co zostało wpisane w paczce, która jest dostarczana kurierowi. Podobnie w żadnym wypadku Micolet nie będzie odpowiedzialny za incydenty i nieprzewidziane zdarzenia, które mogą wystąpić podczas transportu paczki, takie jak zgubienie lub kradzież. W każdym przypadku Micolet skontaktuje się z firmą kurierską i zrobi wszystko, co możliwe, aby rozwiązać problem zadowalająco.

Micolet nie odbiera odzieży od użytkowników zamieszkujących poza kontynentalną Hiszpanią, kontynentalną Portugalią i Francją metropolitalną.

Podobnie, nie powinno się uwzględniać odzieży, którą użytkownik, jako kupujący, nabył w Micolet i chce ją odesłać w celu przetworzenia zwrotu (więcej informacji na temat postępowania w przypadku chęci zwrotu można znaleźć w punkcie 5.2.7 „Polityka rezygnacji").

W celu określenia obowiązków użytkowników w zakresie Odbioru przedmiotów będą oni traktowani jako nadawcy w rozumieniu przepisów umowy o przewóz towarów drogą lądową.

Użytkownik wysyłający musi zastosować się do wskazań Micolet w ramach jego funkcji jako nadawca i przewoźnik, aby dostawa mogła być wykonana w warunkach bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do miejsca i czasu dostawy. W przypadku, gdy użytkownik nie akceptuje niniejszych warunków, przyjmuje się, że zrzeka się odbioru. Podobnie będzie zrozumiałe, że odbiór nie jest możliwy, jeśli nie można go przeprowadzić z przyczyn leżących po stronie użytkownika. W obu przypadkach użytkownik może wysłać swoją odzież do firmy Micolet we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

W każdym przypadku Użytkownik zawsze będzie mógł wysłać odzież do Micolet w sposób, jaki uzna za stosowny, bez konieczności przestrzegania wcześniej szczegółowej procedury, o ile to Użytkownik na swoją odpowiedzialność zarządza przesyłką i ponosi wszelkie związane z tym koszty.

Odzież, którą przyjmujemy:

Ubrania trafiające do naszych magazynów są selekcjonowane przez nasze oceniające. Na tym etapie pozbywamy się odzieży, która nie nadaje się do sprzedaży. Nasz poziom kontroli jakości i wymagania odnośnie dobrego stanu ubrań są bardzo wysokie.

Ubrania muszą być oryginalne i zostać legalnie zakupione na terenie UE. Ponadto odzież musi być wolna od rozdarć, plam i zapachów. Z etykietą marki i rozmiarem. Bielizna, bielizna nocna i biżuteria nie są przyjmowane, o ile nie są to rzeczy nowe, z oryginalnymi metkami i bez śladów użytkowania. Więcej szczegółów na temat wymagań dotyczących odzieży można znaleźć na stronie internetowej Micolet w sekcji "Odzież, którą akceptujemy". Micolet zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży odzieży, która nie spełnia wymaganych kryteriów. Istnieje również możliwość, że w niektórych przypadkach firma Micolet może przyjąć odzież, która nie spełnia określonych warunków.

Wycena odzieży

Micolet dostosuje cenę do odzieży wysłanej przez Użytkownika, która nadaje się do sprzedaży w Internecie. Cena ta zależy od różnych czynników, takich jak, między innymi marka, typ odzieży, łatwość w jego sprzedaży i ilość odzieży, która jest już w magazynie. Micolet okresowo modyfikuje te parametry, które wpływają na cenę zakupu, w zależności od zmian popytu i podaży.

W terminie od 4 do 5 tygodni* od momentu dostarczenia, Użytkownik otrzyma e-mail informujący go o wycenie. W otrzymanej wycenie zostanie złożona niepodlegająca negocjacji oferta na odzież, którą Micolet uzna za nadającą się do sprzedaży przez internet. W przeciwnym przypadku, odzież, której Micolet nie uzna za odpowiednią, zostanie automatycznie odrzucona, bez obowiązku podawania jej wyceny. Informuje się, że Użytkownik nie otrzyma spisu odzieży odrzuconej przez Micolet, dlatego zaleca się skonsultowanie listy przesłanej odzieży, aby sprawdzić, które z ubrań finalnie znalazły się w ofercie Micolet.

* Te ramy czasowe mogą być zwiększone, jeśli z jakiegokolwiek powodu otrzymamy więcej odzieży niż jesteśmy w stanie przetworzyć.

Wyceny nie mają na celu weryfikację poprzedniego stanu odzieży, ale są propozycjami mającymi na celu wyłącznie prawidłowe dostosowanie cen sprzedaży i podlegają ewentualnym korektom w przypadku ujawnienia późniejszych wad, defektów lub wcześniejszych uszkodzeń. Micolet nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za te poprzednie uszkodzenia, które z jakiegokolwiek powodu pozostałyby niezauważone w początkowej wycenie i wpłyną na jej rating/lub cenę sprzedaży.

Okres odpowiedzi na przesłaną wycenę i publikacja

Po powiadomieniu Użytkownika poprzez podany uprzednio e-mailu o wycenie dokonanej przez Micolet dla jego odpowiedniej odzieży, Użytkownik będzie miał maksymalnie siedem (7) dni na zaakceptowanie lub odrzucenie wyceny. Użytkownik może zaakceptować wycenę w dowolnym momencie podczas wskazanych siedmiu (7) dni lub pozwolić na upływ tego okresu bez odrzucania oceny. Pozycje obejmujące zaakceptowaną wycenę zostaną opublikowane na portalu internetowym Micolet natychmiast po wyraźnej lub milczącej akceptacji. W przypadku braku akceptacji wyceny, Użytkownik może w okresie siedmiu (7) dni od wysłania wyceny powiadomić Micolet, że ją odrzuca. Wtedy zachodzi możliwość oddania ubrań na cele charytatywne lub ich odzyskania do rąk własnych właściciela.

W przypadku wybrania opcji przekazania ubrań jako darowiznę, część odzieży, która nie zostanie zaakceptowana, zostanie przekazana firmie Micolet, aby następnie dostarczyć ją do jednej z organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje Micolet.

Odzież nie została przyjęta lub wycena została odrzucona. Przekaż na darowiznę lub odzyskaj

Jeżeli w ciągu siedmiu (7) dni od wysłania wyceny Użytkownik zgłosi jej odrzucenie, będzie mógł odzyskać swoją odzież po opłaceniu najpierw kosztów przesyłki (9,99 €).

W przypadku kiedy część odzieży zostanie zaakceptowana przez Micolet, a część zostanie odrzucona i Użytkownik zaakceptuje wycenę przyjętej odzieży, Użytkownik będzie miał siedem (7) dni od daty wysłania wyceny na zażądanie zwrotu nieprzyjętej odzieży po opłaceniu kosztów wysyłki (9,99 €). Po upływie okresu siedmiu (7) dni bez wskazania przez Użytkownika żadnych wskazań w tym zakresie, Micolet zrozumie, że Użytkownik wyraża zgodę na bezpłatne przekazanie tej odzieży firmie Micolet, która przejmie nad nią pełną kontrolę.

Micolet może przekazać część przekazanej odzieży jednej z organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje, sprzedać ją lub przekazać innej osobie fizycznej lub prawnej.

Zaangażowanie społeczne Micoleta, który na pierwszym miejscu stawia kryteria charytatywne i ekologiczne, prowadzi do opracowania prostego i wielkoformatowego systemu darowizn, który eliminuje wszelkie niepotrzebne dodatkowe koszty. Odzież przekazana w ten sposób do Micolet zostanie przekazana hurtowo i na dużą skalę do różnych organizacji pozarządowych. Z tego powodu, odzież przeznaczona do tego celu nie może być zindywidualizowana przez każdego sprzedawcę.

Sprzedawcy, którzy chcą dokonać indywidualnej darowizny, muszą to zrobić osobiście po odebraniu odzieży zgodnie z ustaloną procedurą.

Micolet nie przyjmuje kopii ani podróbek, nie przyjmuje odzieży nielegalnego pochodzenia ani odzieży, która nie została legalnie nabyta w UE.

Płatność za odzież

Micolet pagará la ropa al Usuario, o a la entidad benéfica seleccionada por éste en las cuentas solidarias, a medida que se vaya vendiendo en la página web Micolet y haya un saldo acumulado a favor del vendedor de 18,68 zloti como mínimo. Po dokonaniu sprzedaży odzieży przez Użytkownika (nie rezerwacji, lecz sprzedaży), Micolet uzna rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika kwotą wynikającą z ceny, na jaką Micolet wycenił odzież po potrąceniu prowizji Micolet, gdy minie 8 tygodni, a skumulowane saldo na rzecz Użytkownika wyniesie więcej niż 18,68 zł. Numer konta musi należeć do polskiego banku. Ponadto przelew jest dokonywany w pierwszym tygodniu każdego miesiąca, co najmniej 8 tygodni od dnia sprzedaży (nie rezerwacji) na stronie internetowej Micolet. Jeśli kwota należna sprzedawcy jest niższa niż 18,68 zł, nawet po upływie ośmiu tygodni, pozostanie ona jako saldo na jego korzyść i zostanie dodana do kwot uzyskanych z kolejnych sprzedaży, które zostaną wypłacone po przekroczeniu progu 18,68 zł w następnym okresie płatności. Minimalna kwota jest niezbędna do zrekompensowania kosztów związanych z transferem, a 8 tygodni jest niezbędne do prawidłowej obsługi ewentualnych zwrotów.

Sprzedający wyraźnie zezwala na darowiznę na rzecz organizacji pozarządowej salda wygenerowanego na jego rzecz, które po upływie co najmniej dwunastu 12 miesięcy od ostatniej sprzedaży nie mogło zostać zrealizowane, ponieważ jest ono mniejsze niż minimalna kwota wymagana do dokonania przelewu. W styczniu każdego roku Micolet zweryfikuje rachunki sprzedawców, których ostatnia sprzedaż jest starsza niż dwanaście (12) miesięcy, a skumulowane saldo na ich rzecz wynosi mniej niż cztery 4 euro i przekaże ich salda jednej lub kilku organizacjom pozarządowym, z którymi współpracować w tym czasie. Jeżeli sprzedający uzupełnił wszystkie swoje dane podatkowe na koncie Micolet, darowizna z jego salda będzie imienna i będzie mógł skorzystać z ulg podatkowych darowizny. Darowizna sald kont, które nie zawierają pełnych danych sprzedawcy, będzie z konieczności anonimowa dla organizacji pozarządowych.

Korekta ceny

Trzydzieści (30) dni po opublikowaniu odzieży na stronie internetowej Micolet, jeśli nie zostanie on sprzedany, Micolet może skorygować jej cenę, obniżając ją maksymalnie do 30% początkowej ceny sprzedaży w Micolet. Ma to na celu ułatwienie jego sprzedaży. Od tego momentu, jeśli odzież nie zostanie sprzedana, Micolet będzie mógł skorygować cenę, jeśli uzna to za stosowne, aby skuteczniej ją zareklamować. Jeśli po sześciu (6) miesiącach odzież nadal nie zostanie sprzedana, Micolet będzie mógł ją przekazać potrzebującym. W przypadku chęci odzyskania danego przedmiotu, Użytkownik będzie miał możliwość uiszczenia opłaty za wysyłkę w wysokości 9,99€, plus 1,99€ opłaty manipulacyjnej za każdy przedmiot, który chce odzyskać.

W przypadku zmian ceny sprzedaży odzieży, procent, który należy zapłacić użytkownikowi w przypadku sprzedaży odzieży, również może zostać zmieniony zgodnie z umową pomiędzy użytkownikiem a firmą Micolet.

Odzyskaj opublikowane ubrania

Jeśli użytkownik chce odzyskać jedną lub więcej swoich ubrań opublikowanych w Micolet, o ile nie zostały sprzedane, może to zrobić po zapłaceniu 9,99€ za koszty wysyłki plus 1,99€ za koszty zarządzania. za każdą sztukę odzieży, którą chce odzyskać.

Odpowiedzialność

Sprzedający wyraźnie przejmuje na siebie odpowiedzialność, taką jak gwarancja prawna oraz ryzyko związane ze sprzedażą i zakupem.

W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny za autentyczność artykułów, które wystawił na sprzedaż w serwisie Micolet, a także za legalność ich pochodzenia.

Odpowiada również za wszelkie uszkodzenia, zniszczenie lub utratę przedmiotów wystawionych na sprzedaż na każdym etapie procesu (wysyłka, wycena, przechowywanie itp.).

Kampanie Zero Waste

Micolet jest zobowiązana do celu Zero odpadów w przemyśle tekstylnym i dlatego promuje ponowne wykorzystanie odzieży i akcesoriów.

Współpracujemy z innymi firmami i podmiotami równie zaangażowanymi w te zasady, tworząc różne kampanie Zero Waste. Zachęcamy wszystkich użytkowników do wzięcia udziału w tych akcjach, w których, robiąc coś dla dobra sprawy, można uzyskać ciekawe korzyści.

Kampanie te są publikowane w naszych sieciach społecznościowych i tych z naszych partnerów, a użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi warunkami każdego z nich. Dzięki tym kampaniom użytkownicy mogą uzyskać promocje lub zniżki w uczestniczących sklepach lub organizacjach w zamian za oddanie Micolet ubrań i akcesoriów, których już nie używają, aby mogły one otrzymać drugie życie. Uczestniczący użytkownicy rezygnują z zysków, które uzyskaliby, gdyby wystawili je na sprzedaż na zwykłych warunkach, ale ... Micolet przekaże te zyski do jednej lub więcej organizacji non-profit, z którymi współpracuje w regularnych odstępach czasu!

Kupno ubrań

Micolet oferuje swoje usługi pośrednictwa dla konsumentów końcowych w sposób iż, kupujący mogą zakupić ubrania pochodzące od sprzedawczyń za pośrednictwem strony internetowej Micolet.

Pamiętaj, że Micolet nie kupuje ani nie sprzedaje bezpośrednio produktów publikowanych w sieci. Micolet przyjmuje na siebie swoje zobowiązania jako pośrednik i ponosi wyłączną odpowiedzialność za usługi świadczone na rzecz swoich klientów: sprzedawców i kupujących.

Ceny

Ceny podane na Micolet dla krajów Unii Europejskiej są cenami ostatecznymi, które zawierają już cenę sprzedaży sprzedającego, prowizje i dopłaty w zależności od kraju gdzie wysyła Micolet, oraz ewentualne podatki, tak aby Użytkownik nie był obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami, poza (jeśli dotyczy) kosztami dostawy lub opłatą za pobraniem w przypadku korzystania z tej usługi.

Ze względu na różnice podatkowe i różne koszty wysyłki produktów z naszej siedziby w Hiszpanii ceny sprzedaży mogą się różnić w zależności od kraju. W każdym przypadku jednak gwarantujemy, że ostateczną ceną dla konsumentów w każdym kraju będzie cena opublikowana dla danego kraju na naszym portalu.

W krajach znajdujących się poza Unią Europejską lub poza obszarem, w którym Micolet świadczy swoje usługi (zobacz tutaj), po odbiorze zakupu Użytkownik może zostać obciążony podatkiem i opłatą celną. Użytkownik może skontaktować się z urzędami celnymi swojego kraju w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tych opłat. W ten sam sposób, do wyceny może zostać doliczona opłata za destynacje, która w żadnym przypadku nie obniży wyceny zaakceptowanej przez sprzedającego.

Proces zakupów

Aby dokonać zakupu, Użytkownik musi dodać interesujące go przedmioty przy każdej zakładce produktu do swojego koszyka (klikając przycisk „Dodaj do koszyka”), a następnie kliknąć przycisk „Dokończ zakup” z koszyka, który zostanie wyświetlony w prawym górnym rogu strony internetowej Micolet. Wówczas wystarczy wypełnić pola formularza zakupu i zaakceptować niniejsze Zasady i Warunki Użytkowania. Na koniec musisz sfinalizować zamówienie, klikając przycisk „Zakończ zamówienie”.

Umowa z firmą Micolet zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez nas zamówienia drogą elektroniczną i sprawdzenia poprawności wszystkich danych. Przed wysłaniem zamówienia Użytkownik jest proszony o zapoznanie się i zaakceptowanie Zasad i Warunków Użytkowania oraz o potwierdzenie, że podane przez niego dane są poprawne.

Po przesłaniu zamówienia drogą elektroniczną pojawi się ekran informujący Użytkownika o numerze zamówienia oraz o tym, że zamówienie zostało złożone prawidłowo. Zalecamy, aby Użytkownik wydrukował ten zrzut ekranu, na wypadek gdyby nie otrzymał automatycznie wysyłanego przez nas e-maila informującego o potwierdzeniu zamówienia i odpowiadającym mu numerze.

Micolet może odmówić przyjęcia zamówień, które nie mają gwarancji wypłacalności, które są niekompletne, które odnoszą się do produktów, które nie są dostępne, lub z jakiegokolwiek innego powodu, który Micolet uzna za stosowny.

W przypadku, gdy Użytkownik chce zmienić adres dostawy jednego ze swoich zamówień, może to zrobić do jednego dnia przed przewidywaną datą wysyłki, o ile jego zamówienie jest z opcją wysyłki do domu (w przypadku wysyłki do punktu odbioru nie jest to możliwe). Aby to zrobić, musisz uzyskać dostęp do swojego konta użytkownika Micolet i w sekcji „Zakupy” wybrać opcję „Zmień adres dostawy” zamówienia, które chcesz zmodyfikować. Otworzy się nowe okno, w którym Użytkownik może wprowadzić dane dla nowego adresu dostawy.

Charakterystyka produktów

Charakterystyka każdego produktu jest przedstawiona w odpowiednich zakładkach każdego produktu na stronie internetowej Micolet. Produkty oferowane na stronie Micolet mogą nie odpowiadać rzeczywistym szczegółom przedmiotu, ponieważ zdjęcia przedmiotów mogą wyglądać inaczej w zależności od używanego monitora lub przeglądarki internetowej.

Dostępność produktów

Wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności produktów zawartych w każdym zamówieniu, w tym sensie, iż jeśli po zapłaceniu wystąpią trudności w zakresie dostaw, lub braku danej pozycji w magazynie, Micolet zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, zwracając użytkownikowi wszelkie koszty, które zostały przez niego poniesione.

W każdym przypadku Micolet dokłada wszelkich starań, aby aktualizować stronę internetową Micolet, po to, by Użytkownik mógł zobaczyć, które produkty są dostępne w magazynie, a które nie.

Metody płatności

Płatności można dokonać kartą lub za pośrednictwem systemu PayPal. Aby dokonać płatności, użytkownik zostanie przekierowany na stronę bankowości internetowej strony trzeciej (w przypadku wyboru płatności kartą) lub stronę PayPal (w przypadku płatności za pomocą tego systemu), gdzie w bezpiecznym środowisku należącym do banku/PayPal, zostaniesz poproszona o podanie informacji, aby dokonać płatności z zachowaniem maksymalnych środków bezpieczeństwa. Dane te nigdy nie są przechowywane ani zarządzane przez Micolet, dlatego firma Micolet nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez bank i/lub przez PayPal.

Terminy i koszty dostawy

Zamówienia wysyłane są z Hiszpanii za pośrednictwem firm kurierskich, z którymi współpracuje Micolet we wskazanych poniżej terminach dostawy (biorąc pod uwagę, iż czas ten liczony jest od momentu sfinalizowania, przygotowania i opuszczenia przez zamównienie siedzibę firmy Micolet).

Tymczasowo może wystąpić pewne opóźnienie w dostawie z powodu zaistniałej sytuacji związanej z Covid-19.

Portal zakupów Kraj Obszary wysyłki Metoda wysyłki: do domu / do punktu odbioru Firma kurierska Czas oczekiwania na dostawę
Micolet.com Hiszpania

Półwysep Hiszpanii i Baleary

NIE wysyłamy na Wyspy Kanaryjskie, ani do Ceuty i Melilli

Punkt odbioru Punto Pack – Mondial Relay Maksymalnie 5 dni roboczych
Wysyłka do domu Envialia Maksymalnie 3 dni roboczych
Wysyłka do domu Correos Express Maksymalnie 3 dni roboczych
Micolet.fr Francja

Francja metropolitalna

NIE wysyłamy na wyspy

Wysyłka do domu Colissimo Maksymalnie 4 dni roboczych
Punkt odbioru Mondial Relay Maksymalnie 4 dni roboczych
Micolet.pt Portugalia

Portugalia kontynentalna

NIE wysyłamy na Azory ani na Maderę

Punkt odbioru Mondial Relay Maksymalnie 5 dni roboczych
Wysyłka do domu Correos Express Maksymalnie 3 dni roboczych
Wysyłka do domu Envialia Maksymalnie 3 dni roboczych
Micolet.co.uk Zjednoczone Królestwo

Zjednoczone Królestwo

NIE wysyłamy do Bailiwick of Guernsey, Bailiwick of Jersey, ani Isle of Man

Wysyłka do domu Hermes – Mondial Relay Maksymalnie 5 dni roboczych
Micolet.it Włochy

Półwysep Włoski, Sycylia, Sardynia i wyspy

Wysyłka do domu Dhl Maksymalnie 5 dni roboczych
Wysyłka do domu UPS Maksymalnie 5 dni roboczych
Punkt odbioru UPS Maksymalnie 5 dni roboczych
Micolet.de Niemcy

Niemcy kontynentalne

NIE wysyłamy na wyspy

Wysyłka do domu Hermes – Mondial Relay Maksymalnie 5 dni roboczych
Micolet.be Belgia

Belgia kontynentalna

NIE wysyłamy na wyspy

Punkt odbioru Mondial Relay Maksymalnie 4 dni roboczych
Micolet.pl Polska

Polska

Wysyłka do domu Dhl Maksymalnie 5 dni roboczych
Wysyłka do domu UPS Maksymalnie 5 dni roboczych
Punkt odbioru UPS Maksymalnie 5 dni roboczych

W przypadku dostaw do domu, w sytuacji, gdy Użytkownik nie znajduje się pod wskazanym adresem w momencie dostawy, firma kurierska pozostawi awizo w skrzynce pocztowej, aby Użytkownik mógł się z nimi skontaktować i uzgodnić najbardziej dogodny termin dostawy. W każdym przypadku firma kurierska postara się dostarczyć zamówienie maksymalnie 2 razy. Jeśli po 2 próbach nie uda się dostarczyć zamówienia, zostanie ono zwrócone do firmy Micolet, a Użytkownik będzie musiał ponownie pokryć koszty dostawy, jeśli zażyczy sobie nowej przesyłki.

Użytkownik wyraża zgodę na umożliwienie dostawy poprzez podanie właściwego adresu, pod którym może złożyć zamówienie, w zwyczajowych godzinach pracy wybranej firmy kurierskiej. Użytkownik musi również podać swój numer telefonu (zaleca się podanie numeru telefonu komórkowego) w odpowiednim polu przy zakupie, aby firma kurierska mogła skontaktować się z Użytkownikiem w sytuacji nie znalezienia nikogo pod adresem dostawy. W przypadku niewywiązania się przez Użytkownika z tych zobowiązań, Micolet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie dostawy lub braku dalszej możliwości dostarczenia zamówienia Użytkownika. Zgodnie z przepisami regulującymi usługi pocztowe należy rozumieć, że odbiorcą upoważnionym do odbioru przesyłek w miejscu wskazanym przez Użytkownika, może być każda osoba znajdująca się w tym samym miejscu po okazaniu tożsamości i po przyjęciu na siebie tej odpowiedzialności, o ile nie istnieje uprzedni wyraźnego sprzeciw Użytkownika na piśmie.

W przypadku dostaw do punktu odbioru, gdy paczka dotrze do danego punktu, Użytkownik otrzyma powiadomienie, że może udać się po swoje zamówienie i ma maksymalnie 10 dni na odebranie przesyłki. Jeśli nie zrobi tego w terminie wskazanym w powiadomieniu, przedmioty zostaną zwrócone firmie Micolet. W przypadku, gdy klient zażyczy sobie nowej przesyłki, będzie musiał ponownie opłacić koszty dostawy.

Koszt wysyłki w przypadku zakupów dokonanych na Micolet.pl zależeć będzie od metody wysyłki wybranej przez Użytkownika oraz kwoty zakupu:

WYSYŁKA DO DOMU (Dhl)
WYSYŁKA DO DOMU (UPS)
WYSYŁKA DO PUNKTU DOSTAWY (UPS)

Ceny te mogą okazjonalnie ulegać zmianom w wyniku konkretnych promocji.

Polityka rezygnacji

Użytkownik może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z tym, co w tym celu przewidziano w obowiązujących przepisach o ochronie konsumentów i użytkowników.

Zakupy, których wysyłka nie została jeszcze zorganizowana, będą pokazywane w statusie „Otwarte” w Historii zakupów Użytkownika i mogą zostać anulowane bezpośrednio przez Użytkownika za pomocą przycisku „Anuluj”. Alternatywnie, te zakupy można anulować, wysyłając formularz odstąpienia od umowy. Zarządzanie otrzymanymi formularzami wymaga 48 godzin roboczych, dlatego Micolet zaleca skorzystanie z bezpośredniego i automatycznego anulowania, aby zagwarantować, że tego typu anulowania zostaną dokonane przed wysyłką.

Z kolei w przypadku zakupów już wysłanych wypłata zostanie dokonana zgodnie z następującą procedurą:

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Użytkownik nie jest w pełni zadowolony z dokonanego zakupu, ma możliwość skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zamówienia, o ile towary zostaną dostarczone do działu zwrotów.

W tym celu możesz zażądać odstąpienia od umowy w terminie czternastu (14) dni za pośrednictwem swojego intranetu lub strefy użytkownika, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej, lub poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od zakupu, również w okresie do czternastu (14) dni, korzystając z tego formularz formularza, który należy nam przesłać. Micolet zaleca korzystanie z intranetu lub strefy użytkownika w celu poinformowania nas o odstąpieniu umowy.

Aby powiadomić o decyzji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem intranetu w celu dokonania późniejszego zwrotu wszystkich lub niektórych zakupionych przedmiotów, Użytkownik w wyżej wymienionym terminie musi uzyskać dostęp do sekcji "Moje zakupy", zakładka "Zwroty". W tej sekcji Użytkownik ponosi koszty przesyłki zwrotnej związane z ilością zwracanych rzeczy i sposobem odbioru (w określonych okresach mogą być promowane). Wkrótce Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem uiszczenia kosztów przesyłki zwrotnej oraz informacją o przebiegu procesu. W tej wiadomości e-mail Użytkownik otrzyma plik PDF z Arkuszem Zwrotu odpowiadającym zamówieniu lub zamówieniom, dla których chce przetworzyć zwrot. Użytkownik musi pobrać ten plik, wydrukować go i dołączyć do paczki wraz z zwracaną odzieżą

Istotne jest, aby Użytkownik zachował pokwitowanie przekazane mu przez firmę kurierską do momentu, gdy Micolet potwierdzi Użytkownikowi drogą e-mailową, że otrzymał zwrócone przedmioty.

Nie zostaną przyjęte zwroty za pośrednictwem kanału udostępnionego przez firmę Micolet do odbioru odzieży przeznaczonej do wyceny i późniejszej sprzedaży na stronie internetowej i/lub odzieży, o której mimo posiadania prawa do zwrotu, nie poinformowano w Formularzu Zwrotu wysłanego do Micolet.

KOSZTY WYSYŁKI ZWROTÓW:

SPOSÓB ODBIORU
ILOŚĆ UBRAŃ DO ZWROTU Punkt odbioru (UPS)
Do 5 ubrań Koszt stały 29,04 zł + zmienny 0,00 zł/ubranie
Od 5 ubrań Koszt stały 29,04 zł + zmienny 1,70 zł/ubranie

Przykład:

Zwrot 10 ubrań

Koszt stały 29,04 zł + zmienny (10 x 1,70 zł)

Finalna opłata za zwrot: 46,01 zł

* Okazjonalnie firma Micolet może organizować promocje na koszty wysyłki zwrotów, obniżając cenę kosztu stałego do 0zł. W tych przypadkach, naliczany będzie tylko koszt zmienny kosztów wysyłki, w zależności od liczby zwracanych pozycji.

Jeśli Użytkownik chce dokonać zwrotu we własnym zakresie oraz przez wybraną przez niego firmę kurierską, przed rozpoczęciem procesu zwrotu w sekcji „Moje zakupy” musi skontaktować się z firmą Micolet, wysyłając formularz odstąpienia od umowy wiadomość na info@micolet.pl lub na adres pocztowy: Pol. Ind. Atxukarro 16 A, Arrigorriaga, Bizkaia (48480), Hiszpania

Jeśli Użytkownik chce zwrócić odzież odpowiadającą różnym zamówieniom w jednej przesyłce, może to zrobić, płacąc tylko za koszty wysyłki zwrotnej. W tym celu należy złożyć wniosek o zwrot wspomnianej odzieży i opłacić koszty wysyłki odpowiadające łącznej ilości sztuk odzieży, które chcesz zwrócić, oraz wybranej metodzie wysyłki. W takim przypadku Użytkownik musi wysłać wszystkie zwracane części garderoby ze wszystkich zamównień w tej samej paczce i ze znajdującym się w środku Formularzem Zwrotu. Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną plik PDF z Formularzem Zwrotu ze wszystkimi ubraniami, które wyselekcjonował do zwrotu. Ten sam formularz Użytkownik może pobrać jako plik PDF ze swojego intranetu Micolet w sekcji Zwroty.

Prawo do odstąpienia od umowy podlega następującym warunkom:

Zwrot zostanie uznany za dokonany w momencie otrzymania go w placówce Micolet. Micolet nie ponosi ewentualnych kosztów ani odpowiedzialności za zdarzenia, które mogą wyniknąć z transportu zwracanych towarów, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi kupujący.

Jeśli Użytkownik dokona zwrotu, Micolet sprawdzi stan przedmiotu/ów i, w zależności od spełnienia powyższych warunków, może dojść do następujących sytuacji:

  1. Że zwrócony produkt nie spełnia warunków i dlatego jego zwrot zostanie odrzucony przez Micolet.

    W takim przypadku skontaktujemy się z Użytkownikiem w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru przez Micolet i zostanie mu zaoferowana możliwość wysłania rzeczy odrzuconych przez Micolet. Użytkownik będzie odpowiedzialny jednak za wszystkie wydatki wygenerowane przez tę przesyłkę, w tym za transport tych przedmiotów (od klienta do Micolet i z powrotem), oraz podatki lub cła, jeśli takie zaistnieją. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje możliwości odbioru zwróconego wcześniej przedmiotu, a Micolet odmówił jego przyjęcia, w tej sytuacji Micolet może zatrzymać ten towar.

  2. Że produkt jest zgodny z wyżej wymienionymi warunkami i dlatego jego zwrot zostanie przetworzony przez firmę Micolet.

    W takim przypadku Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail informującą go, że jego zwrot został przetworzony i w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował o chęci odstąpienia od umowy, Micolet zrealizuje zwrot środków, w tym podatku.

Gwarancje

Jeżeli zakupiony towar nie odpowiada reklamowanym cechom i właściwościom, kupujący może odstąpić od umowy i uzyskać zwrot pieniędzy. Te różnice w stosunku do tego, co zostało podane w opisie przedmiotu, muszą być jasne, oczywiste i jednoznaczne. Kupujący musi dostarczyć te towary do Micolet w sposób, w który firma ustanowi do tego celu, biorąc pod uwagę szczegółowe okoliczności sprawy.

Biorąc pod uwagę prawną definicję towarów używanych jako dobra osobiste, które mogą być używane w sposób trwały, a które po wcześniejszym użyciu przez osobę trzecią mogą zostać ponownie wykorzystane do określonych celów, zużycie lub pogorszenie stanu odzieży spowodowane wcześniejszym jej użyciem, nie będzie uznawane za wadę lub błąd. Podobnie, informuje się UŻYTKOWNIKA i/lub KLIENTA że ewentualna różnica w tonacji spowodowana indywidualnym działaniem monitora nie będzie uznana za wystarczający błąd, aby przystąpić do zwrotu produktu, ponieważ szacuje się, że kolory mogą się różnić w zależności od otoczenia do 15%.

Przykładowo uwzględnione zostaną błędy związane z marką lub rozmiarem zaznaczonym na odzieży, wyraźne różnice w kolorze, niewykryte wcześniej rozdarcia lub pęknięcia, różnice w materiałach lub ich składzie.

W takich przypadkach UŻYTKOWNIK lub KLIENT musi zażądać zwrotu, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres info@micolet.pl.

Terminy

Terminy podane we wszystkich poprzednich sekcjach mają jedynie charakter orientacyjny i podlegają możliwym zmianom w rozsądnych ramach czasowych, w zależności od szczególnych okoliczności transakcji. Nieistotne zmiany lub opóźnienia we wskazanych terminach nie będą uważane za naruszenie umowy, pod warunkiem, że główne usługi (odbiór, wycena, wysyłka) zostaną wykonane.

Kanały komunikacji

Micolet to platforma cyfrowa. Korzystanie z tej strony wyraźnie oznacza zgodę na komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez użytkowników w ich strefie osobistej. Użytkownik jest odpowiedzialny za uaktualnianie swoich danych kontaktowych i sprawdzanie skrzynki pocztowej.

Własność intelektualna

Prawa własności intelektualnej strony www.micolet.pl, jej kod źródłowy, projekt, struktury nawigacji i różne elementy na niej zawarte są własnością firmy Micolet, która ma wyłączne wykonywanie praw do wykorzystywania ich w każdej formie, a w szczególności prawa do zwielokrotniania, rozpowszechniania, publicznego komunikowania i przekształcania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa hiszpańskiego i Unii Europejskiej.

Całkowite lub częściowe powielanie zawartości strony Micolet jest surowo zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody Micolet. Nieautoryzowane wykorzystanie tych treści będzie skutkowało odpowiedzialnością prawną.

Micolet nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia popełnione przez użytkowników danej strony internetowej, które będą miały wpływ na osoby trzecie.

Linki do innych stron internetowych

Hiperłącza zawarte w Micolet mogą prowadzić do stron internetowych osób trzecich. Micolet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, informacje lub usługi, które mogą pojawiać się na wspomnianych stronach, które będą miały charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie będą oznaczały związku między firmą Micolet a osobami lub podmiotami będącymi właścicielami takich treści lub właścicielami witryn, na których się znajdują.

Modyfikacja zasad i warunków świadczenia usług

Micolet może w każdej chwili zmienić lub zaktualizować niniejsze Warunki świadczenia usług w całości lub w ich części, dlatego zaleca się częste ich przeglądanie. Każda nowa wersja Regulaminu będzie obowiązywać od daty jej opublikowania na stronie internetowej Micolet.

Micolet zastrzega sobie prawo do zmiany oferty handlowej w każdym czasie poprzez opublikowanie jej na stronie internetowej Micolet (zmiany cen, produktów, promocji oraz innych warunków handlowych i usługowych). Modyfikacje te w żadnym wypadku nie będą miały wpływu na już przeprowadzone operacje.

W każdym przypadku korzystanie z serwisu Micolet oznacza akceptację przez Użytkownika Zasad i Warunków Użytkowania, więc jeśli Użytkownik nie zgadza się z obowiązującym regulaminem, musi powstrzymać się od korzystania z serwisu Micolet.

Nieważność i nieskuteczność klauzul

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków i Zasad Użytkowania zostanie uznane, w całości lub w części, za nieważne lub niewykonalne, taka nieważność lub niewykonalność będzie miała wpływ wyłącznie na to postanowienie lub jego część, które jest nieważne lub niewykonalne, a Warunki użytkowania zachowają ważność we wszystkich innych aspektach, a postanowienie lub jego część, która została naruszona, zostaną uznane za niewykonalne.

Usługa

Micolet zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do swojej strony internetowej, bez uprzedzenia, według własnego uznania i czasowo, z przyczyn technicznych lub z jakiegokolwiek innego powodu, a także może jednostronnie modyfikować zarówno warunki dostępu, jak i wszystkie lub część treści na niej zawartych.

Micolet może przerwać bądź anulować działanie strony internetowej lub dowolnych usług oferowanych użytkownikom w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. W każdym przypadku Micolet może przerwać świadczenie usługi każdemu użytkownikowi, który dokonuje nieetycznego, obraźliwego, niezgodnego z prawem lub niewłaściwego wykorzystania treści lub usług Micolet i/lub sprzecznych z interesami Firmy.

Obsługa klienta i Platforma ODR do rozwiązywania sporów

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, nie wahaj się skontaktować z naszym działem obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@micolet.pl.

W celu rozwiązania incydentów, skarg lub reklamacji możesz również skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres info@micolet.pl.

Jeśli nie zostały one rozwiązane przez nasz dział obsługi klienta, możesz zdecydować się na złożenie skargi za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów Unii Europejskiej, zarządzanej przez Komisję Europejską pod tym adresem ten link.

Obowiązujące ustawodawstwo i właściwa jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Hiszpanii.


Data ostatniej aktualizacji: 29 listopada 2021


Strona www

Strona www


Zapisz się i otrzymuj oferty dnia

Zapisz się i otrzymuj oferty dnia